Diamond Runner
Intro

Ingvar Cronhammer, 1993, beton, stål og elektronik. Diamond Runner er en firkantet betonkonstruktion, beklædt med stål og med indbygget lys og elektronik.

''Publiceret''

Skulpturen er finansieret v.h.a. sponsorstøtte fra en række virksomheder og fonde.

Ingvar Cronhammar (1947-) havde i de helt unge år svært ved at finde sig til rette i Sverige og bosatte sig 1965 i Danmark. Hans kunstneriske incitamenter i de tidlige år i Århus til begyndelsen af 1980erne var på den ene side fascination af det konfliktfyldte og provokerende, på den anden side foragt for det tilpassede. C.s aktioner og bidrag til udstillinger i denne periode var som også hans senere værker særdeles spektakulære og fantasifuldt udtænkte. De var vel inspireret af den amerikanske environment art og tidens provo-kultur, men af en egen absurd humor og voldsomhed, fra Koncert for en hjemmeværnsmand fra 1969, der indeholdt levende høns med blinklys fastspændt på ryggen, til det ironiske havemøblement Så vidt nåede vi da fra 1979 med bl.a. stole beklædt med svineskind og en parasol med hagekors. Der er kun bevaret ganske få af C.s arbejder fra tiden før 1980, hans "illustrative periode", som han med en vis distance har kaldt den. Gradvist bevægede han sig mod andre områder. Værkerne opstod nu ikke mere i konfrontation med omverdenen, men indefra som syner, der forholdt sig til et helt personligt imaginært univers. Ritual og myte er nærliggende stikord til overgangsværkerne fra omkring 1983-84. De synes præget af tidens generelle orientering mod naturlighed og naturlige materialer, hos C. træstammer, udstoppede dyr og knogler. Man finder deri træk, der kan minde om 1970ernes minimale ritualister, f.eks. englænderen Richard Long. Men C. søgte snarere det komplekse og modsigelsesfulde end det minimale og afklarede, og han var ikke specielt ude i et civilisationskritisk ærinde. Som hans våbenfælle fra de tidlige år til midten af 1980erne, Per Kramer, er C.s interesse i høj grad knyttet til forbindelsen og spændingen mellem det jordbundne og det, der sprænger normaliteten. Det kommer til udtryk i C.s interesse for jysk folkekunst og i spændvidden mellem to fællesprojekter med Kramer fra 1984 "Værd" fra Karl Pedersens Liv og det ikke realiserede gigantprojekt Drømmenes Drivhus, "en søgen efter universets puls", som C. og Kramer formulerede det. Med teknisk og håndværksmæssig assistance har C. siden lavet modeller til og fået realiseret en række stadig større værker, ofte af en vis sakral karakter. På samme tid fascineret og frastødt har han især fokuseret på kulturens og psykens farlige områder, på det vi ikke kan kontrollere i naturen og os selv. Stadig voldsommere mødes kulturens og naturens orden i værker af geometrisk enkelhed og uhyggelig perfektion: Metallisk militærisk klarhed, orden og perfektion over for blodigt pulserende kød i Slangens Hjerte, 1986, i et kryds af neonlys i udhulede træstammer med et sværd eller en vinge hængende over sig i Ex, 1984, i konfrontationen mellem maskine og død i The Gate, en slags helvedesmaskine af stål, lyd, lys og bevægelse. Man kan opleve konfrontationen som et lille hak af en knogle i den hyper-perfekte, lurende Borderline Warrior, og mere ultimativt i den direkte konfrontation af værk og natur i det projekterede gigantværk Elia, der tænkes opført uden for Herning som et ildspyende tempel af sortmalet stål. Forfatter: Lennart Gottlieb (L.G.) Kilde: Kunstindeks Danmark ([https://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=6299&wsektion=biografi https://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=6299&wsektion=biograf]i)

Skulpturen tilhører Kolding Kommune.