Det ternede hus - et kampestenshus i Hirtshals


Det ternede hus -et tidligere fiskerhjem som i dag danner rammerne omkring Hirtshals Museum. Fotograf Karsten Winther Jensen.

Intro

I sommeren 1880 lod fisker Peder Rimmen og hans hustru Ane det ternede hus opføre. Siden da har huset både fungeret som fiskerhjem, som kontorbygning for Hirtshals Kommune og som historisk museum.

I sommeren 1880 lod fisker Peder Rimmen og hans hustru Ane det ternede hus opføre. Huset blev bygget af tilhuggede kampesten. Det var ikke almindeligt med et hus af den type for en fiskerfamilie, og indretningen bar også præg af større velstand, end man så i andre hjem på egnen. Ni år senere blev huset solgt til fisker Jens Gaardbo, der var bror til Ane Rimmen. Huset dannede herefter rammen omkring familien Gaardbo, der bestod af det nygifte par Jens og Mathilde Gaardbo samt sønnerne Alexander og Thomas, som Mathilde havde fra sit tidligere ægteskab med fisker Peter Thomsen fra Skagen. Sammen fik Jens og Mathilde sønnen Christian samt døtrene Theodora, Thora, Christa, Anne og Johanne. I 1906 flyttede også Jens Gaardbos mor, Margrethe Gaardbo, ind hos sin søn i det ternede hus. En af stuerne blev afset til hende og blev fra da af kaldt Bedstemors Stue. Her boede Margrethe Gaardbo til sin død den 7. april 1909. Omkring 1907 blev der lavet en tilbygning til det ternede hus, der fungerede som baghus. Her blev der lavet bryggers, værksted, hønsehus og WC. Det betød, at indretningen i kampestenshuset blev ændret: kahytten, hvor familien opholdt sig, når dagens arbejde var bragt til ende, blev indrettet, og der blev lavet pyntekøkken. Det reelle køkken nu var i baghusets bryggers. Jens og Mathilde Gaardbo flyttede i 1941 til Margrethevej 1, og det ternede hus blev solgt til Martin og Gerda Andersen. Martin og Gerda Andersen boede her indtil 1951, hvor huset blev overtaget af ingeniør N. Tage Rasmussen. I 1962 søgte museumsudvalget i Hirtshals støtte til at overtage det ternede hus hos Horne Asdal Sogneråd, da ingeniør Rasmussen ville sælge det. Det førte til, at kommunen købte huset til museumsformål. I 1963 blev der bygget til baghuset, og indtil det nye rådhus på den anden side af gaden blev taget i brug, blev adressen midlertidigt brugt som kontorbygning af kommunen. I 1972 fik museumsudvalget nøglen til det ternede hus, og i maj 1976 åbnede de nye udstillinger på Hirtshals Museum, som var lavet i samarbejde med Vendsyssel Historiske Museum. Kampestenshuset blev indrettet som fiskerhjem anno 1915 ud fra fotografier taget i huset på den tid, og nogle af de oprindelige møbler blev endda skænket til museet af Jens og Mathilde Gaardbos efterkommere. Den nyeste tilbygning blev indrettet som studierum og fiskeriudstilling. Siden da er bådhallen blevet bygget til i 1991. Det ternede hus er stadig i dag indrettet som fiskerhjem anno 1915. I Bedstemors Stue findes der dog en udstilling om det ternede hus og familien Gaardbo. Bryggerset i baghuset er indrettet som Laboratorium, hvor museets gæster kan få forvandlet en medbragt flaske Brøndums Snaps til en af Signe Hansens velsmagende bjesker, alt imens det gamle værksted, hønsehus og WC i dag er ombygget og danner rammerne omkring billetkontoret. I de resterende bygninger findes en udstilling om Signe og bjesken samt en lokalhistorisk udstilling under overskriften Hirtshals ved Havet. For oplysninger om Hirtshals Museums åbningstider mv. se Vendsyssel Historiske Museums [http://www.vhm.dk" target="_blank hjemmeside]