Det nyeste Christiansborg


Christiansborg portrætter over vinduet . Over vinduerne mod slotspladsen sidder der ældste danske koryfæer


Christiansborg detalje over vinduet. Over vinduerne sidder forskellige byers våbenskjolde

Intro

Det nuværende Christiansborg Slot i København er det tredje i rækken på Slotsholmen. Det havde ingen let start på tilværelsen. Faktisk gik der 34 år fra det andet Christiansborg nedbrændte i 1884, til Rigsdagen kunne indvies i 1918...

Det nuværende Christiansborg Slot i København er det tredje i rækken på Slotsholmen. Det havde ingen let start på tilværelsen. Faktisk gik der 34 år fra det andet Christiansborg nedbrændte i 1884, til Rigsdagen kunne indvies i 1918. Slottet er tegnet af arkitekt Thorvald Jørgensen og huser Folketinget, Højesteret og Statsministeriet, foruden repræsentationslokaler til Kongehuset. Genopbygningen og slottets udseende fortæller historien om et demokrati, der skal finde sine egne ben efter enevælden. Hvor opførelsen af de ældre slotte blev bestemt af én mand - kongen - skulle man nu blive enige blandt folkestyrets mange stemmer. ''Hvorfor tog genopbygningen så lang tid?'' Politisk var det en urolig tid præget af uenighed om, hvordan Grundloven skulle tolkes og landet regeres. Styreformen var gået i hårdknude med forfatningskampen mellem Højre og Venstre. Forhaling af beslutninger og provisoriske love var en del af den politiske magtkamp, der gjorde vedtagelser umulige. Uenigheden kom til udtryk i diskussionen om Rigsdagens fysiske rammer, og debatten om en kongebolig på slottet skabte splid. Der var stor symbolik i at give kongen en ligeværdig plads ved siden af Rigsdagen, men først efter systemskiftet i 1901 var der flertal for at opføre et demokratisk kongeslot. Paradokset kan anes i det nybarokke kongeslot med talrige nationale og demokratiske symboler. Herunder granit fra landets kommuner, grundlovsfædrene og byernes våbenskjolde over vinduerne.