Det nye færgeleje i Nakskov


Færgen Spodsbjerg


Broklappen til færgen i Nakskov Havn med besked om, at færgen fra 1.6.1975 er flyttet til Taars.


Et udsnit af Nakskov havn, man ser færgelejet, der ligger en færge. I baggrunden ses havnecentralen og siloer.


Færgelejet i Nakskov havn, Bastø M/F afprøver færgelejet.


Færge på vej ud af Nakskov Havn


Havnegade og et vue over byen nordvest. Øverst til venstre ses det nye færgeleje med en færge. Nederst til højre ses det gamle færgeleje langs Havnegade.

Intro

Færgefarten mellem Langeland og Nakskov begyndte i 1869. Her etableredes færgeruten Korsør-Langeland-Nakskov. Den direkte færge fra Nakskov afløstes i 1975 af Tårs-Spodsbjergforbindelsen.

Herunder ses en liste over skibe, der har sejlet Spodsbjerg - Nakskov. Listen er ikke nødvendigvis fuldstændig, da der kun er medtaget de skibe, der er registreret i færgelejet Tallene i parentes er det årstal eller det tidsrum, hvor skibet har sejlet på ruten. Listen er sorteret efter årstal

Agnete (1926-1930) Mjølner (1930-1940) Mjølner (1945-1955) Lolland (1955-1956) Lolland (1956) Lolland (1956) Lolland (1956-1957) Lolland (1957) Lolland (1957-1958) Lolland (1958-1959) Lolland (1959-1960) Lolland (1960-1961) Langelandsbælt (1961-1974) Lolland (1962-1963) Lolland (1964) Lolland (1965-1969) Taars (1966-1975) Lolland (1970-1975) Ærø-pilen (1974) Spodsbjerg (1974-1975)

Læs mere


Spodsbjerg-Nakskov Spodsbjerg-Taars
Færgefarten mellem Langeland og Lolland er af gammel dato. I al den tid, der har været landbrug og handel, har folk krydset Langelandsbæltet. Så tidligt som i 1500 tallet var færgeriet lagt i faste rammer med Spodsbjerg og Tårs som færgesteder. Færgemanden i Spodsbjerg havde eneret på at føre gods og passagerer fra Langeland til Tårs, mens færgemanden i Tårs omvendt havde eneret på færgeriet til Langeland.
1.okt.1869: Det nye selskab "Det forenede Dampskibsselskab for Langeland og Lolland" etablerer skibsforbindelse Korsør-Spodsbjerg-Nakskov. Bag dampskibsselskabet stod stod mange af øens godsejere med greven i spidsen samt en række købmænd i Rudkøbing og enkelte nakskovitter. Selskabet tegnedes af konsul og skibsreder Emil Petersen, Rudkøbing.
Maj 1884: SFDS indleder sejlads på ruten Spodsbjerg-Nakskov, konkurrencen indebar på længere sigt at "Det forenede Dampskibsselskab for Langeland og Lolland" måtte indstille sejladsen.
1. jun.1975: Ruten ændres til Spodsbjerg-Tårs. Sejltiden blev hermed halveret fra 90 til 45 min.
1991: SFDS omstruktureres og ændrer navn til "SFDS af 1991"
15.aug.1996: DSB Rederi opkøber aktierne i driftsselskabet "SFDS af 1991".
1. jan.2008: Rute og færger opkøbt af Clipper Group A/S. I samarbejde med Bornholmstrafikken oprettes selskabet Nordic Ferry Services, som videre driver ruten under navnet Langelandstrafikken.
1.okt.2010: Rederiet ændrer navn til "Færgen" 1/10. Ruten markedsføres herefter under navnet LangelandsFærgen.

Læs mere