Det lollandske dige


Stormflod 1872. Xylografi, der viser oversømmelsens hærger på det sydlige Lolland

Intro

Det lollandske dige er Danmarkshistoriens længste kystsikringsprojekt. Det beskytter Sydlolland fra Nakskov Fjord og 63 kilometer mod øst. Efter århundredets værste stormflod den 13. november 1872, der oversvømmede en tredjedel af Lolland, udbød staten det lollandske dige i licitation...

Det lollandske dige er Danmarkshistoriens længste kystsikringsprojekt. Det beskytter Sydlolland fra Nakskov Fjord og 63 kilometer mod øst. Efter århundredets værste stormflod den 13. november 1872, der oversvømmede en tredjedel af Lolland, udbød staten det lollandske dige i licitation. Mellem 1874 og 1877 flyttede 600 arbejdsmænd 1,73 millioner kubikmeter jord med skovl og trillebør. Jorden blev lagt op som et kæmpedige og forstærket med kampesten på ydersiden. Der blev også bygget 27 sluser. Den største sluse ved Kramnitze modtager vand fra 19.870 hektar eller godt en sjettedel af hele Lolland. Diget har sikret den landbrugsøkonomiske udvikling siden den store stormflod. ''80 mennesker omkom under den store stormflod'' Illustreret Tidende bragte denne reportage fra den katastrofale stormflod i november 1872: ”De ødelagte bygninger ser ud som øer i det vilde hav. Her er taget styrtet sammen og beboerne måske bortskyllede af de rasende bølger; hist kommer hjælpen til de ulykkelige, som har tilbragt en nat og en morgen fuld af uudsigelige rædsler på lofterne ... Får, køer, heste – ejernes stolthed og glæde – driver som ådsler omkring på den oprørte flade!” Alene i et enkelt sogn på Lolland druknede 24 mennesker. På Falster omkom 52 mennesker i vandmasserne. En dreng blev mirakuløst reddet ude i Østersøen. Et fransk skib fandt ham siddende bevidstløs på rygningen af forældrenes stuehus, der var skyllet til havs.