Det katolske Maribo


Polakker i roemarken

Intro

Efter henved 400 års fravær blomstrede den katolske tro atter op i Maribo i slutningen af 1800-tallet, i takt med at de polske roearbejdere kom til.

Maribo blev hurtigt centrum for en katolsk menighed. Med til at cementere positionen var opførelsen af den katolske Sankt Birgitta kirke i 1897. Udvendig fremstår kirken som arketypen på en dansk landsbykirke, mens den indvendigt har et stærkt polsk islæt. Polakkernes tilstedeværelse i byen var også afsættet for den katolske skole bag kirken. Skolen oprettedes i 1916 af nonneordenen Sankt Josephsøstrene, og til at begynde med foregik al undervisning på polsk. I dag er skolen en privatskole. Også den katolske birgittinerorden er vendt tilbage til Maribo. I 2006 kunne det nye Sankt Birgitta kloster på Refshalevej indvies.