Det gamle slæbested (havnen) ved Seden Strandby.


Bådehavnen for enden af Kragenæsvej.


Fabriksanlæg til skallebeabejding.


Transport af skaller fra opgravningsfartøj.


Skalleanlæg.


Skallepramme.


Skalleopgravningsmaskine.


Skallegravere ved Seden Strand.


Skalleoplagring med tørreri i baggrunden.

Intro

Bådehavnen for enden af Kragenæsvej, er den sidste rest af den omfattende skalleindustri.

Den lille havn for enden af Kragenæsvej, er den sidste rest af den omfattende skalleindustri, som fra 1923 til ca. 1976 har været i gang ved Seden Strandby. På et tidspunkt i 1940´erne var der 6-7 virksomheder og flere landingssteder med muslingeskaller, der blev tørret og fyldt i sække til eksport og videresalg. Det var den gang det "hvide guld" for beskæftigelsen i Seden. Havnen rummer nu både for områdets lystfiskere.

Seden Strandby er opstået omkring 1923, som følge af arbejdet i skallerne. Bydelen er blevet til ved udstykning af byggegrunde fra "Søbjerggård", der ligger i området. Gården hed tidligere "Mustenskroggård" og "Smaastenskroggård". Den blev bygget i 1796 og var udflyttergård fra Seden by.