Det gamle Posthus, Banegårdspladsen 2, Maribo


Vue over banegårdsområdet. I midten ses Posthuset. Stiftsmuseet ses bagerst til højre. B1280


Det nyopførte posthus B1281


Posthuset set fra vest med Stiftsmuseet i baggrunden. B1282


Posthuset set fra banegårdspladsen. B4720


Posthuset med tilbygning set fra banegårdspladsen. B6974


Bygningen set fra parkeringspladsen foran jernbanestationen.


Bygningen set fra parkeringsgården.

Intro

Det gamle Posthus fremstår i dag som et værdigt monument over offentlige bygninger fra det forrige århundredeskifte.

Bygningen er opført i 1907-08 på en grund afstået af Det Lolland-Falsterske Jernbane-Selskab.
Huset blev tegnet af arkitekt Andreas Clemmensen, og var fra starten indrettet til postlokale
forneden og bolig for postmesteren foroven.
Den lokale murermester Qvidde stod for murerarbejdet.
I årene efter 1920 blev tilføjet et par udbygninger til wc, garage m.m., men disse blev nedrevet,
da den nye tilbygning mod vest blev opført i 1955. Tidligere havde postvæsenet til huse i den østlige ende af stationsbygningen. Ejendommen er ikke længere i Postvæsenets eje, men huser bl.a. reklameavisen LollandsPosten
og lokalredaktionen for Lolland-Falsters Folketidende.


Grundmuret, toetages bygning med kælder, opført i håndstrøgne røde sten over
en sokkel af kløvet granit. Afvalmet heltag belagt med sorglaserede vingetegl.
Facaden er opdelt i syv fag af kvadermuerde pilastre med sokkel og kapitæl af
formsten, foroven en formstensmuret gesims.
Hovedindgangen er flyttet fra østgavlen til nordsiden.