Det gamle Apotek i Nakskov


Theisens Gård til venstre og Det gamle apotek til højre.


Theisens Gård til venstre, Det gamle apotek i midten og købmand Huus' forretning til højre.


Apotekets morter.


Det gamle apoteks baggård og apotekerhaven forrest.

Intro

På Axeltorv 3 ligger bygningen der rummede Det gamle Apotek, eller Løve Apotektet, som det også har heddet. Det er nu Turistbureau.

Det ældste apoteksudsalg i Nakskov lå i begyndelsen af 1600-tallet i Tilegade, hvor Jørgen Pedersen Apotekter havde en krambod med bl.a. apotekervarer.

Det gamle Apotek er en af Nakskovs mest seværdige bygninger. Det nuværende forhus med den imponerende barokfacade er opført i 1777. Gå man igennem porten og ind i gården, ses det gamle gavlhus fra tiden lige efter 1645, hvor Frederik d. 3. gav Nakskov apotekerbevilling.

Den tyskfødte Christian Sverus flyttede til Nakskov og indrettede det første apotek i et kornmagasin, der havde tilhørt godset Sæbyholm. Det var den semere apoteker Georg Simon Jessen, der lod det nuværende forhus opføre, og derfor er der ved porten sten med årstallet 1777 og bogstaverne G. J.
I 1796 omtales apoteket som "den smukkeste bygning i Nakskov", og måske det bedste apotek uden for København, som provinsen kunne opvise.

Apoteker Georg Simon Jessen fik i 1779 bestalling som postmester ved kongelig udnævnelse, og postkontoret blev indrettet i apoteket. Tidligere var postbesørgelsen ofte vanskelig, og under Frederik d. 3 kom der kun post til Lollad 1 gang om ugen. Nakskov måtte selv hente og bringe sin post i Stokkemarke.

Apoteker Bagge indsendte i 1806 en ansøgning om at måtte holde et bal "en masque", men dette blev afslået, "da denne forlystelse kan have skadelig indflydelse på de mindre købstæder ved at udbrede en forhen ukendt luxus".

Da et omrejsende skuespillerseslskab i 1813 kom til Nakskov, og der ikke fandtes en teaterbygning eller en hotelsal stor nok, brugte man loftet over det gamle apotek. I en årrække derefter blev der holdt baller og spillet teater på apotekerloftet.

Midt på apotekets gårdsplads med de toppede brosten vokser en smuk birk, og bag gårdspladsn ligge apotekerhaven. I dag er den kun en græsplæne, men der er ønsker om at forvandle den til en rigtig have igen.

Det gamle apotek er fredet. Lukkede 1-10-1995 Det Gamle Apotek - og bygningen bliver nu brugt til Turistbureau.