Det Wichfeldske Enkehus


Det Wichfeldske Enkehus i Lille Kirkestræde 9-11 set fra syd op mod Klosterstræde.


Enkehuset set fra Klosterstræde.


Mindetavlen på facaden: "Det Wichfeldske Enkehus - 1828".


Lille Kirkestræde set fra Frisegade. Enkehuset ligger helt oppe i den anden ende af strædet.


Lille Kirkestræde set fra Frisegade. Enkehuset ligger helt oppe i den anden ende af strædet. Bemærk den asfalterede belægning. (ca. 1980)


Billede taget fra Klosterkirkens tårn i ca. 1982. Nederst i højre side kan man se facade og bagside af Enkehuset lang tid før den seneste renovering.

Intro

Lille Kirkestræde ligger mellem Frisegade og Klosterstræde og er et af Nykøbings ældste stræder. I Lille Kirkestræde 9-11 ligger det, der er kendt som "Det Wichfeldske Enkehus". Huset blev bygget i 1828 og fungerede som bolig til fire enker eller ugifte kvinder af den Wichfeldske familie.

Lille Kirkestræde ligger mellem Frisegade og Klosterstræde og er et af Nykøbings ældste stræder. I 1419 begyndte gråbrødremunkene at bygge et kloster, som de havde fået lov til at opføre ved Sankt Nikolajs Kapel. Det vi i dag kender som Klosterkirken er, hvad der er tilbage af det firlængede gråbrødrekloster. I forbindelse med opførelsen af klosteret blev der en vældig trafik med at transportere byggematerialer fra havnen op til byggepladsen ved kapellet. Dette påvirkede både Lille Kirkestræde og Store Kirkestræde. Strædernes navne stammer muligvis fra munkenes tid, men både stræder og navne kan være endnu ældre. Munkene forlod klosteret i 1532, hvorefter Frederik den 1. overlod Klosterkirken til byen, og dermed afløste den Vor Frue Kirke og blev Nykøbings nye sognekirke. Købmanden Bertel Wichmand grundlagde i 1701 et enkehus tæt på kirken i Nykøbing F., en filantropisk forsorg som hans barnebarn, Henning Wichfeld, senere i 1828 udbyggede ved at oprette Stiftelsen Det Wichfeldske Enkehus. Samtidig med oprettelsen af stiftelsen byggede han et nyt enkehus i Lille Kirkestræde 9-11, Nykøbing F.

Bertel Wichmand etablerede sig i 1701 som købmand i Slotsgade. Han tilhørte en velanset fynsk slægt og var en driftig herre. Han skabte sig hurtigt en formue og erhvervede mange bygninger i byen. I 1724 stiftede han et enkehus ved kirken, og i 1727 købte han Engestofte gods ved Maribo. Selvom han havde erhvervet godset, fortrak han at blive boende i Nykøbing. Bertel Wichmand døde i 1732 og hans enke flyttede sidenhen til Engestofte, som deres ældste søn, Jørgen Wichmand, overtog i 1751. Herefter bosatte slægten sig fast på Engestofte. I 1777 blev Jørgen og hans bror, Thomas, adlet og tog i den anledning navnet Wichfeld. Jørgen Wichfeld var ugift og barnløs, hvilket betød, at han ved sin død i 1797 efterlod både Engestofte og formue til broderens søn Henning Wichfeld.

Henning Wichfeld oprettede Stiftelsen Det Wichfeldske Enkehus og byggede et enkehus i Lille Kirkestræde 9-11 i 1828. Det nye enkehus havde bolig til fire enker eller ugifte kvinder af den Wichfeldske familie eller embedsmandsdøtre fra stiftet, som desuden fik tildelt en pension af stiftelsen. Det Wichfeldske Enkehus repræsenterede en bygningstype, der var almindelig i flere danske byer. Et enkehus var en social institution for enlige kvinder, der havde brug for trygge sociale forhold, hvilket de fik i form af husly og fast indkomst. Private fonde bidragede dermed til at sikre kvinderne en indtægt. Enkehuset Lille Kirkestræde 9-11 er nøgternt bygget i smukke og enkle linjer. At enkehuset ligger tæt på Klosterkirken, vidner om at der har været tale om boliger tiltænkt ordentlige og respektable kvinder. Bygningen, der blev fredet i 1945, er en enetages ejendom på 418 m2 i grundareal. Bygningen er grundmuret med 10 fag ud mod Lille Kirkestræde og gennemgik en større renovering i 2014. Ejendommen, der var gennemtæret af fugt, er blevet isoleret og fremstår nu som et fint udtryk for den klassicistiske arkitektur bl.a. med en genskabt stukfrise og en nyrestaureret mindetavle på facaden. Der er 4 lejligheder i huset og bygningen er privatejet.

'''Nykøbing på Falster gennem tiderne. Første del Dronningernes by.''' Georg Nørregård Nykøbing F. kommune, 1977 '''Registrering af bevaringsværdige bygninger og miljøer i Nykøbing F.''' Kulturmindeforeningen i Nykøbing Falster, u.å. '''Engestofte – Monica Wichfelds paradis.''' Forfatter og udgiver: Halvdan Grøndal Hansen, 2014 '''Trap. Beskrivelse af Danmark. ''' '''Tredje bind. Bornholms Maribo Odense og Svendborg Amter''' J. P. Trap; under Medvirkning af V. Falbe-Hansen og H. Westergaard ; udarbejdet af H. Weitemeyer Tredje omarbejdede udgave. Gad, Kjøbenhavn 1899 Artikel i Lolland-Falsters Folketidende ”Fredet byhus gennemrestaureret” Onsdag den 7. januar 2015 [https://www.kulturarv.dk/fbb/sagvis.pub?sag=9817988 https://www.kulturarv.dk/fbb/sagvis.pub?sag=9817988] [https://www.kulturarv.dk/fbb/sagvis.pub?sag=9817972 https://www.kulturarv.dk/fbb/sagvis.pub?sag=9817972]