Det Tyske Toldsted


Det tyske toldsted i Høkkelbjerg.


Den Tyske Toldsted, Koldingvej. Fotograf:Christiansfeld Arkiv

Intro

Det Tyske Toldsted på Koldingvej, er idag privat Bolig.

Kort efter kommer man toldstedet Høkkelbjerg. Varer, der var toldpligtige, og som blev indført af andre veje end de tilladte, blev konfiskeret. Drejede det sig om toldfrie varer, blev den rejsende idømt en bøde, men kunne beholde varerne. De samme regler var gældende, hvis den rejsende glemte at angive det medbragte for den ved et tilladt overgangssted posterede gendarm eller tolder. Efter Toldstedet drejes til højre ad Skovrupvej frem et til T- kryds i Frørup - 5,5 km, hvor der drejes til venstre ind på Frørupvej. Kør lige over Christiansfeldvej og videre på Frørup Skovvej til T-krydset. Her drejes der til højre ind på Langforte - 7,6 km.