Det Røde Pakhus


Det Røde Pakhus.

Intro

Det Røde Pakhus i Riddergade 1A blev bygget i 1845, som en del af en gammel købmandsgård, der lå på hjørnet af Østergade og Riddergade.

Pakhuset er et levn fra en tid, hvor korneksporten spillede en stor rolle for Næstveds købmænd.

Da der blev opbevaret korn i pakhuset, var der ingen glas i vinduerne. Der var kun skodder, sådan at der var cirkulation og luft til kornet, så det kunne tørre.


Pakhuset var nedrivningstruet, da der blev bygget nye store siloer til opbevaring af korn på havnen i Næstved. Huset blev dog reddet, da Bikuben købte det i 1973.

I 1974 købte den selvejende institution Det Røde Pakhus stedet, som blev restaureret i 1975-76 af arkitekt Knud Toftvad. Herefter har der været en del forskellige restauranter og selskabslokaler i bygningen.