Det Halve Franskbrød


Det halve franskbrød

Intro

Godt gemt inde i en rødgranbevoksning, men tæt ved skovvejen ligger: "Det halve franskbrød". En kæmpe ledeblok fra sidste istid, som er ført til Thorsø Bakker af isen under sidste istid.

Det Halve Franskvrød er en kæmpe sten, som engang er blevet gravet fri og delt for at blive anvendt enten til skærver eller mv. i som fundamentssten i forbindelse med opførelsen af Silkeborg Papirfabrik i midten af 1800 tallet. Man har imidlertid opgivet forehavendet, og stenen ligner i dag i skovbunden og ligner et halvt franskbrød med skiver.