Det Gamle Rådhus i Ribe

Intro

Det Gamle Rådhus i Ribe omtales første gang i 1496. Middelalderhuset, der er opført i gotisk byggestil, ejes i dag af Esbjerg Kommune.

Husets historie

Det Gamle Rådhus i Ribe ejes – efter Kommunalreformen i 2007 - af Esbjerg Kommune. Huset er omtalt første gang i 1496 og blev oprindelig bygget som to huse. I 1708 købte Ribe by ejendommen og anvendte det som rådhus fra 1709 til 2006.

Rådhuset er opført i Gotisk byggestil og står som ét af de få bygninger i Ribe, der er bevarede fra Middelalderen. Sidefløjen mod Sønderportsgade og tårnet er tilbygninger opført i perioden 1892-1894. I samme tidsrum gennemgik huset en gennemgribende restaurering med bistand af akitekt H.C. Amberg. Bygningen er prydet med to rigt profilerede dørindfatninger, hvorover der er to latinske indskrifter - "Kristus regerer" og "Kristus sejrer" - hugget i sandsten.

Sidefløjen, der indtil Retsreformen i 2007 husede Retten Ribe, anvendes i dag som mødelokale med moderne AV-udstyr og trådløs Internetadgang. På væggene er ophængt portrætter af tidligere amtsborgmestre i Ribe amt. På første sal findes den tidligere byrådssal.


Rådhusets ejere

Rådhuset bliver omtalt første gang i 1496 men er ældre: Karin Madsdatter og hendes søskende har arvet det efter deres far, væbneren Mads Pedersen Skriver, der er den ældst kendte ejer.

1496 Karin Madsdatter sælger til Nis Ebsen

1526 Nis Ebsen sælger til magister Hans Severinsen

1528 Hans Severinsen sælger husene, som nu er forenet til kannikken Niels Thorkildsen. Prisen var 800 Mark Dansk.

1591 Oluf Nielsens enke sælger hjørnehuset til rådmand Anders Sørensen. Enken bor selv i det nordlige hus.

1611 Husene er atter samlet. Anders Sørensens arvinger sælger huset til Dr. Chr. Bording.

1619 Udgiveren af den første danske avis digteren, journalist Anders Chr. Bording blev født i den sydlige ende af huset, i Borgersalen.

1673 Huset går fra Bordings arvinger til rådmand Niels Pedersen Terpager

1708 Terpagers datter, Anne Terpager, sælger huset til byens rådmænd (Byrådet) for 386 rigsdaler

1709 Den 11. oktober, på Kong Frederik den IV’s fødselsdag indvies huset som rådhus

2007 Pr. 1. januar nedlægges Amterne. Ribe og Bramming kommuner sammenlægges med og bliver en del af Esbjerg Kommune. Ribes gamle Rådhus ophører med at fungere som rådhus.