Det Gamle Rådhus


Det Gamle Rådhus


Postkort fra begyndelsen af 1900-tallet


Det Gamle Rådhus ca. 1960

Intro

Ringkøbings gamle rådhus, blev nyopført 1849 som det fjerde og sidste rådhus på Torvet. Byrådet ejede 1/3 og Ringkøbing Amt 2/3, da huset også rummede ting- og arresthus og bolig for arrestforvareren med familie. Derudover var der sprøjtehus. Bygningen er ikke længere rådhus, men udlejes til bank.

Ringkøbings gamle rådhus, blev nyopført 1849 som det fjerde og sidste rådhus på nordsiden af Torvet. Byrådet betalte 1/3 og Ringkøbing Amt 2/3 af byggeomkostningerne, da huset også rummede ting- og arresthus for både købstaden Ringkøbing og de omgivende herreder. Derudover rummede det også sprøjtehus for byens brandsprøjte, bolig for arrestforvareren og hans familie inklusiv værelser på loftet til deres tjenestepiger. Der har ligget tre tidligere rådhuse på stedet, og det ældste er sandsynligvis fra 1500-tallet, da det blev nedrevet omkring 1629. Den nuværende bygning blev ombygget indvendigt i 1911, hvor det nye ting- og arresthus med politistation blev bygget på Kongevejen, der dengang lå i byens sydøstlige udkant. Udflytningen af retsvæsenet betød, at hele den kommunale administration nu kunne samles i rådhuset på Torvet. Fangegården på bagsiden blev nedlagt sammen med cellerne i stueetagen, der ombygges til kommunekontor. I Nørregade var der blevet bygget ny brandstation i 1918, så sprøjtehuset kunne ombygges til stuer for opsynsmanden, der fik bolig i vestenden i stedet for arrestforvareren. Den tidligere ret smalle trappeopgang bliver udvidet og gjort mere præsentabel, men på førstesalen skete der ikke de store ændringer, da amtsrådet fortsat holdt sine møder i amtsrådssalen, og kun byrådet brugte byrådssalen, indtil byens nye rådhus blev taget i brug i 1970. Amterne blev nedlagt i 2006, hvorefter bygningen rummede turistkontor og kontor for købstadschefen. Således var bygningen indrettet indtil 2014, hvor etageadskillelsen, skillevæggene og hele interiøret med vægpaneler og stuklofter blev fjernet efter store borgerprotester, der gav genlyd over hele landet, og bygningen er nu udlejet og indrettet til kontorer for banken i nabobygningen. Læs mere på Ringkøbing Bevaringsforenings hjemmeside: [https://www.bevaringsforeningen.dk/ringkobing/huse-i-ringkobing/torvet/torvet-1/ Torvet 1 – Det gamle rådhus i Ringkøbing | Ringkøbing Bevaringsforening (bevaringsforeningen.dk)]

''Publiceret''