Det Gamle Rådhus


Det Gamle Rådhus


Det Gamle Rådhus tegnet af Poul Andersen

Intro

”Det gamle rådhus” fra 1834 er ikke Hjørrings ældste rådhus. Det første rådhus på Torvet blev bygget omkring år 1600. På fundamentet af byens første kendte ”rådstue” opførte man i 1790 et rødmalet bindingsværkshus, der både fungerede som råd-, ting- og arresthus.

En del af arresterne var mørke, fugtige, kolde huller under jorden. Kongen kommenterede den faldefærdige bygning under et besøg, og i 1831 tillod amtmanden, at man byggede et nyt. Det nuværende ”gamle rådhus” blev således opført fra 1831 til 1834 - uden tilladelse fra Kancelliet - der dog valgte at lade den senklassicistiske bygning med det store monumentale frontparti stå. I stueetagen var der tingstuer og rådstuesal, mens kælderen var udstyret med 11 arrester, bolig til arrestforvareren - og byens brandsprøjte! Rådhuset fungerede desuden som fest– og mødesal for byens borgere.


Youtube

Det Gamle Rådhus