Det Gamle Posthus, Jernbanegade 8


Da huset var Kongeligt Posthus 1905-29


Som Bladhus 1930-81

Nakskov lokalhistoriske Arkiv, medborgerhus og Det gamle Trykkeri.


Det gamle posthus, nu holder Nakskov lokalhistoriske Arkiv til her. Desuden fungerer huset som borgerhus. I de bagerste lokaler ligger "Det gamle Trykkeri" museum

Intro

Bygningen har fra 1905 været posthus. Senere blev den til dagbladet 'Ny Dag' og rummer nu Nakskov Lokalhistoriske Arkiv & museet 'Det Gamle Trykkeri'.

Postvæsenet i Nakskov
I 1874 ved Lollandsbanens oprettelse blev posthuset flyttet til en ny bygning ved Banegården; men da pladsforholdene her blev for trange, lejede Postvæsenet sin ind i en nyopført ejendom i Jernbanegade 8 i 1905. Bygningen var oprindeligt tiltænkt Konsul Dan. Lejemålet gjaldt 25 år. I denne bygning udførtes postforretningerne indtil 1929, hvorefter det nyopførte postkontor ved Banegården blev taget i brug.
I dag er der posthus i Kvickly.

Aviser
I 1930 flyttede NY DAG, tidl. Lolland-Falsters Social-Demokrat, Fagbevægelsens avis, ind i bygningen. Avisen udkom første gang i 1901 og skiftede navn i 1950. Den oplevede en oplagsfremgang og i 1971 havde den udkonkurreret de øvrige aviser i Maribo og Nakskov. Den eneste konkurrent var 'Lolland-Falsters Folketidende, som med tiden åd sig ind på NY DAG. I 1981 flytter NY DAG til et nyt bladhus på Højevej.
P.g.a. økonomisk krise som følge af skærpet komkurrence, besluttede A-pressen med dags varsel at lukke avisen, der udkom sidste gang d. 25. okt. 1994.

I dag
Huset deles mellem Nakskovs Lokalhistoriske Arkiv og museet 'Det Gamle Trykkeri'.
Arkivet blev oprettet i sin nuværende form i 1985, og det bemandes i dag af både ansatte og frivillige medarbejdere.

Museet 'Det Gamle Trykkeri' blev oprettet i 1997 af typografer fra Dagbladet NY DAG samt efterløns-
modtagere og pensionister. Museet indeholder en sættemaskine, en trykmaskine, en vingeautomat.
På etagen over sætteriet er der indrettet en afdeling med ældre maskiner fra fotosatsområdet.
Der er etableret et arbejdende museum, hvor man kan oplevetidligere tiders måder at frembringe tryksager på.