Det Gamle Fiskerhus


Fiskerhuset - det nye. 2014


Fiskerhuset - det nye. 2014

Intro

På Nørreled 22 lå det gamle fiskerhus. Huset fik den første fiskerfamiliestillet til rådighed af godset.

På Nørreled 22 lå det gamle fiskerhus, som den første fiskerfamilie i Hou fik stillet til rådighed af godset. Fisker Rasmus Andersen Færgemann er med god grund blevet kaldet Hous grundlægger. Rasmus stammede fra Nibe og var ud af en fiskerfamilie. Da fiskeriet i Limfjorden gik tilbage I 1830’erne søgte han stillingen som fisker for godset Rathlousdal og Gersdorffslund, og i 1846 flyttede Rasmus Andersen Færgemann med kone og børn til Hou for at bosætte sig i det lille fiskerleje. Familien var de første fastboende i Hou. Senere samme år fik Rasmus en ny kontrakt med Rathlousdal, hvor han alene havde retten til fiskeri ved kysten i Hou. Han skulle levere fisk til godsets husholdning. Hvert forår og efterår skulle der leveres 4 tønder saltede sild, om efteråret desuden ¼ tønde saltede ål. Hver uge skulle han, både sommer og vinter, levere frisk fisk til Rathlousdal: 120 sild eller 60 torsk eller 120 fladfisk eller 10 pund ål. Til Gersdorffslund skulle han levere de samme fisk, men i den halve mængde. Af Færgemanns kontrakt fremgår det, at han også måtte fiske selv, og at han kunne beholde halvdelen af sin fortjeneste. Det var en god aftale for ham; han var en dygtig fisker og tjente godt på sine fangster, og der var masser af fisk i havet ud for Hou. Det første fiskerhus nedbrændte i 1910, og et nyt blev opført på samme grund. Færgemanns efterkommere kan stadig spores i familierne i Hou og i andre egne af landet.