Det Bruunske Pakhus
Intro

I dag er bygningen et kulturhus, men den blev oprindeligt opført af en af byens driftige familier, familien Bruun.

Familien Bruun var en af byens væsentlige og driftige familier fra byens stiftelse i 1650 og cirka 200 år frem. Købmand Johannes Iver Bruun erhvervede i 1780 grunden på Kirkestræde 3. I starten lå der to kornlader, men de blev siden revet ned. I 1850 blev der bygget en murstensbygning på grunden, og den er i dag er kendt som Det Bruunske Pakhus. Bygningen var i voldsomt forfald, da kommunen købte den i 1981. Efter en gennemgribende renovering blev Det Bruunske Pakhus åbnet som kulturhus i 1986. I dag afholdes der blandt andet afholdes koncerter, teaterforestillinger og foredrag.