Det østjyske bybånd


E 45 (Lisbeth Øhrgaard). Motorvejen E 45

Intro

Danmarks nye milllionby strækker sig i et bælte fra Randers til Kolding. Anlægget af den østjyske motorvej E45 har skubbet på byudviklingen i området. Motorvejen har på en hundrede kilometer lang strækning tiltrukket erhvervsvirksomheder og butikscentre...

Danmarks nye milllionby strækker sig i et bælte fra Randers til Kolding. Anlægget af den østjyske motorvej E45 har skubbet på byudviklingen i området. Motorvejen har på en hundrede kilometer lang strækning tiltrukket erhvervsvirksomheder og butikscentre. Kommunerne har udlagt nye erhvervsområder tæt ved motorvejen. De har helt ændret det varierede landskab. Mange steder domineres de åbne landområder af erhvervsbyggeri og spredt byvækst. I 2006 pegede Miljøministeriet i sin Landsplanredegørelse på, at der var behov for en samlet planlægning af byudvikling. Ellers ville byerne med tiden vokse sammen til et sammenhængende bybånd. Området har landets højeste befolkningstilvækst. ''Den fede pølse versus den rådne banan'' Det østjyske bybånd har fået tilnavnet Den fede pølse. Det giver billeder af patienten, der bliver tykkere og tykkere, med åreforkalkning og risiko for blodpropper. Området kaldes også hundredekilometerbyen. Det er symptomatisk for den skæve fordeling af væksten i Danmark. Mange yderområder oplever nemlig det modsatte af området langs motorvej E45. Fraflytning, tomme bygninger og forfald er virkelighed i områderne fra Thisted ned langs den jyske vestkyst og over til Sydfyn og Lolland-Falster. Det har givet yderområderne tilnavnet Den rådne banan. Borgmesteren i Thisted var utilfreds med det navn. Han sagde, ”Vi vil ikke være en del af den rådne banan, mens Østjylland er den fede pølse!”