Depotgården
Intro

Depotgården er et gammelt garnisonssygehus, som blev militærdepot og siden kulturhus.

I tidens løb har Fredericia haft en række sygehuse til militær brug. Fra 1789 til 1843 var der et mindre sygehus med 24 sengepladser ved Prinsens Port. Det blev dog hurtigt for småt, så garnisonssygehuset blev flyttet til materielgården ved Prinsessegade og Prinsensgade. Da denne bygning brændte i 1864, flyttede man til en ny bygning, som dog viste sig at være utilstrækkelig. Derfor besluttede kommunen i 1880’erne at bygge et nyt garnisonssygehus, og dermed var grundstenen til Depotgården lagt. Det kom til at ligge i karréen omkring Lollandsgade og tjente fra 1892 til 1936. Efterfølgende overtog den nybyggede Bülows kaserne opgaven, da kasernen havde eget infirmeri. Depotgården fik sit navn, da bygningen overgik fra at være garnisonssygehus til at være depot for militæret – en opgave bygningen bestred frem til 1984. Siden da har bygningen fungeret som kulturhus.