Den ukendte sømands grav


Mindesten

Intro

Gravsten på Sønderho Kirkegård med et indgraveret vers til de ukendte sømænd.

Inskriptionen lyder: "Vi kender ej dit navn, din stand, og hvor du havde dit fædreland! Hvor er din slægt, og hvor er din ven? - kun bølgen førte dig herhen! Du fandt ej fred i storm og hav - nu i Guds havn du finder grav. Så hvil da her i stille ro - på kirkegården i Sønderho". Senere tilføjet: "Vi værner om dit hvilested og ønsker dig al himlens fred, thi også vi har grave bag stormoprørte have".

Kilde:www.mitfanoe.dk