Den tyske marinestation og Sønderborg Kaserne


Sønderborg Kaserne. Kasernens hovedbygning

Intro

Højt over Alssund ligger den gamle tyske marinestations monumentale bygninger. Omkring 1905 besluttede tyskerne at flytte Østersøflåden fra Kiel til nye marinestationer i Sønderborg og Flensborg...

Højt over Alssund ligger den gamle tyske marinestations monumentale bygninger. Omkring 1905 besluttede tyskerne at flytte Østersøflåden fra Kiel til nye marinestationer i Sønderborg og Flensborg. Flytningen skulle give bedre havneforhold, men også få marinens folk væk fra fristelserne i Kiels havnekvarter. 1905 begyndte opførelsen af to ud af tre planlagte, mægtige bygninger i Sønderborg. De var tegnet af arkitekterne Adalbert Kelm og Eugen Fink i en blanding af tysk ordensborg-stil og jugendstil. I 1908-09 fulgte et marinesygehus. I dag har Sønderborg Kaserne til huse i den gamle marinestation. ''Boom med boliger og bordel'' Med marinestationen fordoblede Sønderborg sit indbyggertal. Nye gader og huse skød op overalt. Marinens folk fik bygget tre kvarterer: Villaerne ved Engelshøjgade til marinens ledere, en haveby i engelsk stil på Jomfrustien til dæksofficererne og en lejekaserne i Helgolandsgade til underofficererne. Nybyggeriet omfattede også et kejserligt bordel på Lyshøj, så mandskabet kunne få stillet sine behov. Bordellet fungerede frem til 1918 og er siden revet ned. Endelig byggede byen i 1911-1912 et gymnasium til officersbørnene på Kongevej 37. 1918 udbrød en revolution i Tyskland. I Sønderborg blev der også dannet et arbejder- og soldaterråd. Rådet sendte matroserne hjem. 1920 blev marinestationen til dansk kaserne. I dag uddanner Danmark officerer på kasernen i Sønderborg.