Den tilsandede kirke


Den tilsandede kirke, kort. Den tilsandede kirke ligger ved Kirkeklit sydvest for Skagen


Det tilsandede kirke. Skagens tilsandede kirke, Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt.


Den tilsandede kirke tårnet. Ældre håndkoloreret fotografi af tårnet på Skagens gamle Kirke

Intro

Et kirketårn stikker op af sandet i Skagen Klitplantage. Resterne af byens gamle kirke er blevet vandreklittens bytte. Kirken lå, som i så mange jyske sogne, for sig selv fra den blev bygget. Gennem 1700-tallet blev den gradvis dækket af flyvesand, og til sidst måtte man opgive at bruge den...

Et kirketårn stikker op af sandet i Skagen Klitplantage. Resterne af byens gamle kirke er blevet vandreklittens bytte. Kirken lå, som i så mange jyske sogne, for sig selv, fra den blev bygget. Gennem 1700-tallet blev den gradvis dækket af flyvesand, og til sidst måtte man opgive at bruge den. Den blev lukket i 1795 og i 1810 blev skibet revet ned. Et par årtier senere blev en ny kirke bygget inde i Skagen Østerby. I dag står kun tårnet tilbage. Og det har stået der siden under sanddynger, der bare bliver større og større. ''En historie fra klitterne'' I ”En historie fra klitterne” fra 1859 fortæller H. C. Andersen, hvordan hovedpersonen Jørgen begraves i kirken, netop som den forsvinder i sandet: ”Jørgen var ikke at finde i Skagen by eller mellem klitterne hvor de søgte. […] Hans legeme lå jordet i den største sarkofag, i kirken selv; Gud havde i stormen kastet jord på kisten, det tunge sandlag lå der og ligger der endnu. Sandflugten har dækket de mægtige hvælvinger. Klittjørn og vilde roser vokser hen over kirken, hvor vandreren nu skrider hen til dens tårn, der peger op af Sandet, en mægtig ligsten på graven.” Men i virkeligheden var graven altså tom.