Den sidste henrettelse


Tidl. museumsleder Holger Friis med kraniet af Thomas Bisp


Galgebakkerne i Hjørring Bjerge.

Intro

Den 22. juli om morgenen 1822 blev dødsdommen over hustrumorderen Thomas Thomasen Bisp eksekveret på Hjørrings rettersted i Hjørring Bjerge - det blev den sidste henrettelse i Hjørring.

Først gik turen fra arresten på Torvet til retterstedet, sandsynligvis med Thomas Bisp under bevogtning på en vogn. Måske gik byens trommeslager i spidsen og hvirvlede. Det var normalt et tilløbsstykke, når nogen skulle ”skilles ved sit hoved”, og der har givetvis været mange både udenbys og indenbys tilskuere. Til stede på selve retterstedet var, foruden skarpretteren og Thomas selv, byfogeden Selgen Poulsen, tøffelmager Spæhr, en militærvagt fra Aalborg og præsten Bierregaard samt en stor del af byens og oplandets beboere.