Den nye Kirkegård


Mindesten over Sønderho sømænd.


Mindelund

Intro

Her er der oprettet en mindelund for de Sønderho-søfolk, der er omkommet på havet. En mindesten beretter om den katastrofe i 1825, hvor 40 kvinder blev enker og 100 børn faderløse. Sønderho blev på et tidspunkt kaldt "Enkernes by".

I en rundkreds ud fra skulpturen står sten præget med navne over omkomne søfolk, der ikke fik deres grav hjemme på Fanø.

På en af stenene står der indhugget: "SØNDERHO var engang Hjemsted for en af Danmarks største sejlskibsflåde, hvis Skibe var kendt paa alle have, over 500 Sømænd kom aldrig tilbage". I 1825 blev 40 kvinder Enker og 100 Børn faderløse. Stenene nævner dem, som er omkommet siden 1872.

Mindebogen i Kirkens Arkiv fortæller om de mange, som savnes for dette årstal. For alle vore Søfarende, slægtninge, som ikke fik deres Grav herhjemme, rejstes i 1949 dette Minde.


Mange Fanøboere har modtaget sørgebudskab fra søen om en mand, en ægtefælle, en far, en søn eller en bror. Undertiden kom budskabet pludseligt og ramte som et lyn – til andre tider forberedtes de sørgende ved en følelse af angst, en knugende anelse om, hvad der skulle komme, eller en angstfyldt venten på brev eller bud fra de lange skibsrejse - hvornår kom det dog?

Engang imellem kom så det, som den ventende havde håbet og bedt for – alt var i orden – og der blev glæde og jubel. Andre gange kom det med den vished, der var frygtet, visheden om, at alt var forbi og nu kom far aldrig hjem. For disse mænd der fandt døden i det fremmede, er der på Sønderho nye Kirkegård rejst et mindesmærke, der blev afsløret den 17. juni 1949.

Mindesmærket består af en skulptur, skabt af billedhuggeren Elo og en mindelund anlagt af arkitekt Tholle.

Kilde:www.Mitfanoe.dk