Den ny Lillebæltsbro
Intro

Der har været trafik på Lillebælt siden middelalder. I mange århundreder foregik overfarten med færger, men siden kom broerne - og bilerne - til.

I løbet af 1950’erne steg mængden af biltrafik i Danmark, og motorvejene blev bygget bredere for at matche den moderne trafik. Det øgede presset på den eksisterende Lillebæltsbro, og det blev besluttet at der skulle bygges en ny, der passede til de nye forhold. Den nye bro skulle samtidig aflaste de trafikale flaskehalse på den eksisterende bro. Byggeriet startede i 1965, og den ny Lillebæltsbro blev – stærkt forsinket – indviet 21. oktober 1970.