Den middelalderlige befæstning

Intro

Den højmiddelalderlige by var omgivet af en befæstning, som er næsten forsvundet i dag.

Den højmiddelalderlige by var omgivet af en befæstning, som er næsten forsvundet i dag. Kun et enkelt sted i Nyborg er det muligt at se direkte spor af den middelalderlige bybefæstning. Hvis man bevæger sig ned mod havnen på den vestlige side af Adelgade, opdager man et hul i husrækken, hvor en sti fører én ind bag karréens huse. Langs stiens nordside findes en ca. 110 m lang kampstensmur i op til 2 m’s højde. Muren er tidligere tolket som en bymur, men der er snarere tale om en stensætning af den nordlige side af voldgraven. Selve voldgraven er nu fyldt op, men løb der hvor stien nu findes, og man færdes således i dag oven på den opfyldte voldgrav.

På den anden side af Adelgade findes Skippergade, hvis buede forløb viser, hvilken retning voldgraven tog mod øst. Graven lå i den nordlige side af Skippergade, men blev sløjfet, da Chr. III i midten af 1500-tallet udvidede fæstningen og tilføjede en helt ny bydel, som fik navnet Nyenstad.