Den kirstne forsamling i Mølleparken
Intro

Den kristne forsamling i Mølleparkens menighedslokale er et almindeligt butikslokale, købt i 1988.

Den kristne forsamling i Mølleparken blev grundlagt i 1979. I begyndelsen blev møderne holdt i private hjem. I 1987 lejede man sig ind i et hus på Grundtvigs Allé og købte senere ejendommen. I 1998 blev denne ejendom solgt, og menigheden købte en ejendom i Mølleparken, Spangsbjerg Møllevej 16 C. Bygningen er et almindeligt butikslokale med elklaver.

Kirkeliv
Hver søndag er der gudstjeneste, bøn, bibellæsning og kaffe. Derudover mødes man i en gruppe til lovsang, bøn og bibelstudium og andre arrangementer.

Præster
Den kristne forsamling i Mølleparken har ingen præster, men ledes åndeligt af et ældsteråd.

Kilde: Den kristne forsamling i Mølleparkens hjemmeside: www.dkfm.dk