Den katolske kirke


Den katolske Sankt Josefs Kirke. ©Horsens Byarkiv

Intro

Den katolske kirke er fra 1897, men i Horsens er der blevet holdt katolske gudstjenester siden 1872.

Startede som et lille kapel
I Horsens er der siden 1872 blevet afholdt katolsk gudstjeneste. I begyndelsen i et lille kapel i baggården til Søndergade 47. Forfatteren Herman Bang var i perioden 1863-72 næsten nabo til dette kapel og i sin debutroman Haabløse Slægter beskriver han det således: "Der var i en Baggaard i Byen nyligt blevet indrettet et lidet catholsk Kapel, der havde været Snedkerværksted før, og det hele var lavt og uanséeligt. Menigheden var jo foreløbig kun ringe: Hele Hjorden, som havde to Hyrder, bestod af fem fattige Familjer, hvis Børn Præsterne underviste gratis."

Sct. Josephs Kapel
I 1874 købte katolikkerne det tidligere Hotel Royal i Nørregade 19. Forhuset måtte lejes ud for at få økonomien til at hænge sammen, men baghuset indrettedes til kapel, og porten blev prydet med indskriften: Sct. Josephs Kapel. I tilknytning til kapellet i baghuset oprettedes en drengeskole med præstebolig, mens der i mellembygningen indrettedes en skolestue for piger. Kapellet er i dag væk og kendes kun fra billeder. Den katolske kirke
I 1896 modtog den katolske menighed en testamentarisk gave på ca. 40.000 kroner fra Franciscus Van De Reydt. Allerede i januar 1897 stod kirkebygningen færdig.
Kirken er opført i det man kalder historicistisk stil, og den er tegnet af arkitekt Hector Estrup. Kirken består af skib, kor og tårn, og er i det ydre tydeligt inspireret af senmiddelalderlig dansk byggeskik, mens det indre er påvirket af gotisk norditaliensk arkitektur.