Den hvide Jomfru

Intro

Tårnet blev opført som spærretårn, men er nok mest kendt for den dramatiske historie om en indemuret kvinde.

Da man i 1660’erne ombyggede Nyborgs fæstning, opførte man mod sydvest en dæmning. Den skulle sørge for, at vandet i voldgraven ikke løb direkte ud i fjorden - en tom voldgrav var ikke til megen nytte. Dæmningen var ikke ment som en adgangsvej til byen, hvorfor den foroven blev afsluttet med et sadeltag, der var umuligt at færdes på. Omtrent midt på dæmningen opførtes et spærretårn, en såkaldt dame, som yderligere skulle vanskeliggøre en passage. Tårnet var hvidt, for at man kunne se, hvis nogen alligevel skulle forsøge at snige sig forbi, og det fik navnet Den hvide Jomfru.

Dæmningen havde svært ved at modstå presset fra vandet i voldgraven og blev allerede efter få år i de skriftlige kilder omtalt som forfalden. Man måtte flere gange sikre dæmningen ved at lægge materiale på indersiden, og med tiden blev dæmningen bredere. Til slut var den så bred, at Kongens Bastionsvej kunne anlægges oven på den, og Den hvide Jomfru står nu ved siden af vejen.

Et sagn fortæller, at lensmandsdatteren Rigborg Brockenhuus skal være indemuret i tårnet som straf for at være blevet gravid uden for ægteskab. Rigborg Brockenhuus var ganske vist en virkelig person, men hun levede fra slutningen af 1500-tallet, og Den hvide Jomfru er først opført i 1660’erne… Desuden kendes hendes virkelige skæbne, som bestod i ikke en indemuring, men en indespærring på Egeskov Slot, som hendes far ejede.