Den hvide By i Næstved


Udsigt over udstillingen med Industrihallen i baggrunden


Næstved bys 800 års jubilæum fejres med opførelsen af Den Hvide By. På billedet ses vagtmandskabet.


Hovedindgangen til Den Hvide By set indefra.


Den Hvide By set fra oven.


Hovedrestauranten i Den Hvide By.

Intro

I sommeren 1935 opstod Den Hvide By i Næstved. Byen rummede en industri- og håndværkerudstilling, som var åben i perioden 15. juni - 15. juli 1935. I løbet af disse 4 uger besøgte over 300.000 gæster udstillingsbyen, hvorefter bygningerne blev revet ned.


I 1935 afholdt Næstved by 800 års jubilæum for Peder Bodil slægtens gavebrev, efter hvilket Skovkloster det senere Herlufsholm blev oprettet. Gavebrevet, som var dateret 29. november 1135, er det ældste vidnesbyrd om navnet Nestved.

Jubilæet blev afholdt som en håndværker- og industriudstilling med deltagelse af virksomheder og institutioner fra hele landet.

Til at rumme denne store udstilling opførtes en hel udstillingsby på de ca. 20 tdr. land, der var erhvervet af Næstved by fra Lille Næstved Præstegård til Næstveds kommende havn. De hvide byggeplader, der anvendtes til de midlertidige bygninger, gav udstillingsbyen navnet Den hvide by.

Hele udstillingen med bygninger, indgangsportal, kunstige søer etc. blev tegnet og designet af den lokale arkitekt Urban Hansen-Reistrup.Urban Hansen-Reistrups udstillingsby er et eksempel på den tids nyeste arkitektur, som gik under navnet funkis eller funktionalisme. Til denne udstilling tegnede Urban Hansen-Reistrup en fremtidsby med bygninger udformet, som han forestillede sig fremtidens bygninger ville tage sig ud.

Udstillingen åbnedes af kong Chr. X, dronning Alexandrine og statsminister Th. Stauning d. 15. juni 1935. I de følgende 4 uger blev udstillingen besøgt af mere end 300.000 gæster fra nær og fjern, og udstillingen blev en bragende succes, som gav genlyd over hele landet og i udlandet.

Da de 4 uger var gået, blev bygningerne, som var opført i en form for byggeplader, nedrevet og solgt til genbrug, og på den store ud-stillingsplads påbegyndte man anlæggelsen af Næstved Havn, som åbnede i 1938. Få år forinden havde Urban Hansen-Reistrup stået som arkitekten bag Dansk Arbejdes håndværkerudstilling i Teatergade under navnet Den gamle by, som rummedes i kopier af for længst nedrevne bygninger i Næstved.

Frem til sin død i 1973 kom Urban Hansen-Reistrup til i stor udstrækning at præge sin fødeby med markante bygninger, hvor Staal-gaarden i Ringstedgade og villaer på Skovvænget er fine eksempler på den funkis-stil, han introducerede i Næstved med Den hvide By i 1935.