Den gamle lægebolig og konsultation


Den gamle lægebolig

Intro

Her på Sønder Bygade 3 i Grejs lå den gamle lægebolig med konsultation. Det var den første lægebolig og praksis i byen.

Den gamle lægebolig og konsultation Sønder Bygade 3 Den første lægebolig i Grejs blev etableret i boligen Sønder Bygade 3. Huset blev bygget midt i 1930’erne af vognmand Jens Therkelsen. Omkring 1942 blev ejendommen opkøbt af læge Peder Aage Bramstrup, der drev sin lægepraksis herfra indtil det sluttede i maj 1949. Læge Bramstrup var tidligere militærlæge, og kunne godt bruge hårde metoder overfor nogle patienter. Det fik en kirkebetjent at føle, som opsøgte ham for at få sine tænder rykket ud. Først rykkede Bramstrup nemlig mandens tænder løse alle sammen – uden bedøvelse naturligvis! Derefter bad han kirkebetjenten gå ud i haven for at sunde sig i nogle minutter, inden hans tænder blev hevet helt ud. Den pause kunne kirkebetjenten godt have undværet, for det gjorde selvsagt forfærdeligt ondt. I maj 1949 købte læge Jørgen Overbech Petersen ejendommen af læge Bramstrup, som flyttede til Canada, hvor han blev tandlæge. Det kan måske kan undre, når man læser ovenstående beretning om hans barske bedrifter og tænke med gru på de stakkels canadiere, som kom under behandling hos ham. Læge Jørgen Overbech fortsatte med lægepraksis fra ejendommen. Der er senere lavet en tilbygning til huset, så der blev bedre plads til konsultation, venteværelse m.m. Fra husets store have blev frastykket en grund, hvor Sønder Bygade 5 er beliggende. Læge Jørgen Overbech virkede som læge i Grejs indtil sin død i 1962. Men et par år før - 1959 - blev læge Olfert Pedersen Fischer medtaget i lægepraksis. Fra 1. sept. 1962 praktiserede læge Erik Krarup sammen med læge Olfert Fischer. De byggede senere det nuværende lægehus og beboelse på Møllehusvej 12. Lige en lille tilføjelse. Lægehuset blev bygget af røde mursten fra teglværket på Højgaard. Det kan dog ikke længere ses, da huset i dag er blevet renoveret , hvor ydervægge er vandskuret og nu anvendes til bolig (udlejning). Huset rummede en overgang hypnotisørklinik for Jean Felix. Der har også været drevet bankvirksomhed af pengeinstituttet JAK- bank (Folkesparekassen).

''Publiceret''