Den gamle arrest i Ribe


Den gamle arrest i Ribe set fra nord. Rester af det gamle murværk fra den ældste bygning i en etage ses tydeligt.


Den gamle arrest set fra vest. Det ældste murværk ses tydeligt.


Den gamle arrest set fra sydvest.

Intro

Bygningen har en lang og omskiftelig historie. Den har i tidens løb været præstebolig, pigeskole og arresthus. Huset var oprindeligt i en etage, bygget i 1600-tallet. Der er stadig betydelige rester af det gamle murværk at se i bygningens underste etage.

Bygningen

Det gamle arresthus fremstår i dag som en grundmuret bygning i to etager. Den har kamtakkede gavle og teglhængt vinkeltag. Murværket er af røde munkesten i nederste etage og af klægsten i øverste etage. Vinduerne er hvidmalede og døren malet blåsort. Den underste etage har munkestensmurværk og rester af vinduesstik som tyder på, at den må være opført i 1600-tallets første halvdel.

Der findes en omtale fra 1761, hvor bygningen beskrives som en enetages, grundmuret bygning med kvist over fire fag. I 1837 blev huset ombygget til en toetages bygning. I underetagens ydermure indgår et væsentligt genbrug af murpartier fra den ældre bygning. I 1890-92 blev huset ombygget til arresthus under ledelse af professor Amberg, som stod for en række restaureringsarbejder i byen, blandt andet også af det gamle rådhus.

I omtalen af bygningen fra 1761 beskrives bygningen som residens for hospitalspræsten, som også var domkirkens froprædikant. Muligvis har der på stedet i middelalderen været kannikkebolig, og det er muligvis en videreførelse af denne tradition, at domkirkens froprædikant har boet her efter reformationen. Arkæologiske iagttagelser tyder i øvrigt på, at bygningen har været sammenbygget med domkirkens processionsgang. Froprædikantembedet blev nedlagt i 1806, og herefter blev huset brugt som domkirkens skole og skoleresidens.

Efter ombygningen til to etager i 1837 blev der indrettet skolestuer i nederste etage og lærerboliger i øverste etage. I en periode fungerede huset som pigeskole. Efter restaureringen i 1890érne indtil 1989 blev huset brugt som arresthus. I dag er der butik og hotel i bygningen.

Litteratur
Hans Henrik Engqvist: Bevaringsplan Ribe 1969, s. 86.
Steffen M. Søndergaard: Klassicistiske huse i Ribe. I: Bygnings Arkæologiske Studier 88. 1988 s. 36-37.
Trap Danmark, Ribe amt