Den gamle Stationsforstanderbolig, Jernbanegade 3, 6580 Vamdrup


Jernbanegade 3 - set fra Jernbanegade

Intro

Denne bygning blev opført i 1866 af det engelske jernbanefirma Peto, Brassey and Betts. Det skulle huse den danske stationsforstander med familie. De rådede imidlertid kun over øverste etage. Nederste del af huset skulle efter aftale med den preussiske stat stå til rådighed for overnattende tysk her

Denne bygning husede oprindeligt den danske stationsforstander og hans familie. Dele af bygningen var dog stillet til rådighed for overnattende tysk jernbane- og postpersonale. Fra 1899 blev bygningen helt overladt til det tyske personale. Stationsforstandere som har boet i denne bygning: H.M.J. Boserup (1866-1869) Jacob L.V. Rosendal (1869-1871) Chr. Hartz (1871-1874) I Skovsted (1874-1887) C.C.F.P. Hyrup (1887-1892) T.N. Thomsen (1892-1900) (Kilde: C. Asschenfeldt Birkebæk: ”Vamdrup 1866-1966”, s. 59) Efter 1920 solgtes bygningen til private. Den har således bl.a. rummet bilværksted med tankstation ud mod Jernbanegade. Efter kommunalreformen i 1970 overtog Vamdrup kommune bygningen. Den rummede kontorer for Socialforvaltning og Teknisk Forvaltning. Da Vamdrup Rådhus, Idrætsvej 2, blev bygget i 1981, blev lokalerne overladt til forskellige foreninger. I dag har Teatertruppen 1983 garderobe her, der er undervisningslokale for EDB for ældre og i stueetagen holder Café Mødestedet til. Det bliver drevet af KFUM og Ks sociale fond.

Efter 1920 solgtes bygningen til private. Den har således bl.a. rummet bilværksted med tankstation ud mod Jernbanegade. Efter kommunalreformen i 1970 overtog Vamdrup kommune bygningen. Den rummede kontorer for Socialforvaltning og Teknisk Forvaltning. Da Vamdrup Rådhus, Idrætsvej 2, blev bygget i 1981, blev lokalerne overladt til forskellige foreninger. I dag har Teatertruppen 1983 garderobe her, der er undervisningslokale for EDB for ældre og i stueetagen holder Café Mødestedet til. Det bliver drevet af KFUM og Ks sociale fond.