Den gamle Provstegård


Provstegården set fra nord


Provstegården set fra Museumshaven


Provstegården set fra Museumshaven

Intro

Den gamle provstegård er Hjørrings ældste hus. Bygningskomplekset består af to forhuse og en lille mellembygning samt stald og ladebygning.

Forhuset mod øst blev opført i 1761 af Karen de Hemmer, som skænkede det til byen som kapellanbolig. I 1824 blev bygningen inddraget under provstegården og forbundet med denne ved en lille mellembygning. Forhuset mod vest blev opført 1773-1774 af byskriver Simon Christian Hjorth, som året efter solgte det til købmand Anders Christensen. I 1818 blev bygningen købt til provstegård. Stald- og ladebygningerne ligger vest for beboelsen, ind mod Museumshaven. Staldbygningen blev opført mellem 1847 og 1857, mens ladebygningen menes at være opført samtidig med beboelsesfløjen i 1774-1774. I 1941 overtog Vendsyssel Historiske Museum bygningerne, som i dag rummer udstillinger, bl.a. med møbler og kunsthåndværk fra renæssance til klunketid og redskaber fra 1800-tallets landbrug.