Den gamle Latinskole (Tønder)


Den gamle latinskole i ved Kirkepladsen i Tønder. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Bygningen der engang fungere som latinskole stod færdig i 1612. I murværket ses store granisten, der kommer fra en kirke, som blev nedrevet under reformationen.

Bygningen blev opført som latinskole i 1609-12. Mange steder i murværket ses store granitsten, der kommer fra Skt. Laurentius kirke i Vestergade, der blev nedrevet omkring reformationen.

I vestgavlen over vinduerne findes en mindeplade for skolen opsat i 1711. Inskriptionen er på latin, men oversat står der:

”Til minde om forgængerne som sørgede for at denne bygning opførtes år 1612 og indviede den til offentlig undervisning i gudelige og humanistiske fag for de fromme, der har indlagt sig fortjeneste over for staten. Efterfølgerne satte denne sten år 1711 efter den sikrede frelse (e.kr.). Du læser, vær villig og hvis du kan, støt dem af ungdommen, der har gjort sig velfortjente ved iver efter humanistiske studier.”

Ca.1805 blev latinskolen flyttet til Smedegade 1, to år efter at den gamle rektor Carstensen var død. Den gamle latinskole blev derefter brugt som degne- og lærerbolig. I nyere tid er indgangsdøren midt i sydmuren blevet fjernet. Latinskolen blev omdannet til tysk skole i 1864. Senere var her bolig for kirketjeneren og kirkeorganisten.

Nabobygningen, Kirkepladsen 7-9 blev opført 1646 og var latinskolens rektorbolig, men o. 1750 blev bygningen ombygget og grundmuret, og fik densnuværende form. O. 1800 flyttede rektorboligen til Smedegade 16 og ind flyttede i stedet diakonen.

Forfatter: Henrik J. Møller

Litteratur:
Fredningsstyrelsen & Tønder Kommune: Bevaringsværdige huse i Tønder, Tønder 1980

Kulturarvsstyrelsen - Kulturarvsatlas - Tønder - den middelalderlige bykerne