Den arkæologiske udgravning ved Lindø


Udvalgte genstande tilhørende det store Lindø-fund fra yngre bronzealder.

Intro

I fortiden havde man ganske som nu behov for at sikre sine ejendele mod langfingrede medmennesker. Engang i Bronzealderens sene del nedgravede en lindøbo et stort lerkar fyldt med bronzegenstande: Af en eller anden grund blev ejeren aldrig i stand til at grave tingene op igen.