Den Svorne Vej


Den Svorne Vej i Ballummarsken. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Den Svorne Vej er navnet på grusvejen mellem Hjemsted og Misthuseum. Navnet kommer fra et gammelt sagn.

Den Svorne Vej er navnet på grusvejen mellem Hjemsted og Misthuseum. Navnet kommer fra et gammelt sagn.

Sagnet fortæller, at bønderne i Misthusum kom i strid med Skærbækbønderne om benyttelse af vejen. Det kom til en sag, og øvrigheden bestemte at hvis Misthusumbønderne stående på vejen sævrgede på at de havde gammel hævd på at færdes der, skulle de beholde vejen.

Imidlertid havde bønderne hældt jord i deres støvler og kunne derfor sværge at de stod på egen jord. De begik mened og kom alle ulykkeligt af dage senere.

Den tolvte bonde havde været forhindret, men han mødtes i marsken at en rytterskare, der skreg: ”Tolv var vi, elleve vi svor, og sammen vi til helvede flor”.

De elleve bønder gik derefter rundt som spøgelser i marsken indtil en pige frelste dem. Hun havde som barn drømt at hun kunne frelse de elleve bønder, hvis hun kunne redde elleve mennesker fra selvmord. Efter et liv ude i verden vendte hun gammel hjem med udført gerning og frelste Misthusum-bønderne. Siden hed vejen Den Svorne Vej.

Forfatter: Henrik J. Møller

Litteratur:
H. E. Sørensen: Vadehavet og Vesteregnen
H. E. Sørensen: Skærbæk kommune i gamle billeder. Fastlandssognene, Skærbæk 1997.