Den Smidtske Gård


Skitse af Den Smidtske Gård, som den så ud i 1820. Tegningen er udarbejdet af arkitekterne N.E. Steensen og K.R. Nielsen.


Frederik Poulsens købmandsgård, Søndergade 14, i 1916. Forbygningen huser foruden købmandshandelen J. Christensens Trikotageforretning. Fotograf: Hugo Matthiassen.


Den Smidtske Gård, Søndergade 14, o. 1940.


Den Smidtske Gård efter endt restaurering og ombygning 1985. Midt i billedet ses hejseværket til det oprindelige kornloft, og under det porten ud til Fjellegade. Fotograf: Torben Hornung.


Gårdmiljøet i Den Smidtske Gård efter endt restaurering 1985. Fotograf: Torben Hornung.


Den Smidtske Gård, Søndergade 14, 2008. Fotograf: Ib Meinhardt


Den Smidtske Gård, 2009. Fotograf: Ib Meinhardt

Intro

Købmand Ingvard Smidt overtog i 1799 ejendommen Søndergade 14 og forsynede den med et nyt forhus. Efter en omfattende restaurering i 1980’erne er købmandsgården i dag en oase med cafeer som strøggængerne kan besøge

Ingvard Smidts købmandsgård, Søndergade 14, var i de første årtier af 1800-tallet genstand for adskillige ombygninger og udvidelser, men i 1820 stod den færdig, takseret til den nette sum af 13.920 rigsbankdaler. Ingvard Smidt døde i 1827, men gården forblev i slægtens eje til 1840, hvor den blev solgt til Peter Thode Steensen.

Adskillige købmænd drev herefter deres virksomhed i Søndergade 14 - fra 1922 til 1930 var det købmand Frederik Carl Christian Poulsen, hvis søn Carl Poulsen blev den sidste købmand, der ejede ejendommen. Den blev i 1954 solgt til Vejle Kommune, der imidlertid afhændede den igen i 1959.

Det blev herefter til en noget omtumlet skæbne for den gamle købmandsgård, der efterhånden forfaldt i betænkelig grad. I 1976 besluttede Vejle Kommune at købe ejendommen tilbage i erkendelse af, at der var tale om en af Vejles ældste og mest bevaringsværdige bygninger. Det blev et kostbart og kompliceret projekt, inden en omfattende renovering var tilendebragt i 1984, men resultatet blev noget af en turistattraktion.

Vejle Museum indrettede en byhistorisk udstilling i en del af købmandsgårdens 1. sal. Den kollektive butik Allehånde og Parfumeri Karina flyttede ind i forbygningen, mens Vejle Turistbureau, café, guldsmedeforretning og en antikvitetshandel flyttede ind i bagbygningerne.

Den Smidtske Gård har bevaret sin popularitet gennem årene og bliver besøgt af både vejlensere og turister. Der er et rigt og hyggeligt cafe- og restaurationsliv - og ikke mindst er der tale om et stykke 200 år gammel lokalhistorie.

Henvisning:
Læs mere om Den Smidtske Gård i Vejle på Vejle Wiki Den Smidtske Gård