Den Slesvigske Samling
Intro

Den Slesvigske Samling er en bog- og materialesamling på mere end 50.000 enheder, som siden 1891 har specialiseret sig i at dokumentere kultur og historie i Sønderjylland/Slesvig. Som noget særligt, rummer samlingen en stor boghistorisk samling med værker helt tilbage fra 1500-tallet.

Den Slesvigske Samlings rødder går tilbage til 1890’erne. Dengang ville man fra dansk side gerne oprette et bibliotek for Slesvigs danske befolkning, som efter krigen i 1864 var blevet indbyggere i det daværende tyske kejserrige. Redaktør og rigsdagsmand Gustav Johannsen (1840-1901) grundlagde samlingen i 1891 i sit private hjem i Flensborg. Da Johannsens bogsamling ikke kunne rumme mere i 1921, blev samlingen flyttet til Flensborghus på Nørregade i det indre Flensborg. Her blev den del af samlingen der vedrører det gamle hertugdømme Slesvig i 1949 udskilt som en selvstændig enhed under navnet ’Den Slesvigske Samling’. Fra 1959 har Den Slesvigske Samling haft til huse i Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. I 1987 fik samlingen nye tidssvarende rammer i bibliotekets store tilbygning. I 2010 blev Den Slesvigske Samling for første gang gjort offentlig tilgængelig for et bredere publikum og siden 2014 har det desuden været muligt, at finde Den Slesvigske Samlings ældste litteratur fra perioden 1591-1880 digitalt og OCR-scannet på samlingens hjemmeside.