Den Schultzske Gård på Varde Torv


Den Schultz'ske Gård. Facaden. Foto: Preben Palle.


Den Schultz'ske Gård. Facaden. Foto: Varde Lokalhistoriske Arkiv.


Den Schultzske Gård. Foto: Gerda Sick.

Intro

Denne særprægede gård fra 1700’tallet ligger på Varde Torv og er udført af bygmesteren Mikkel Stobberup.

Den Schultzske Gård Gården er opført i 1796-97 til en ung købmand og tobaksfabrikant, Peder Schultz, der var indvandret til Varde fra Altona.
Bygmesteren er – ligesom på flere andre ejendomme på Torvet – Mikkel Stobberup, og netop denne gård er et typisk arbejde fra hans hånd.
Det er en solid, velproportioneret bygning med halvvalmet tag. Facaden er symmetrisk omkring en midterakse, som udgøres af portalen. Dennes halvcirkulære dørparti er foroven afsluttet af en fremspringende trekantgavl, der hviler på to svungne konsoller. Over frontonen er en hvid plade, der danner fodstykke for førstesalens vindue, der ligger i et lille spejl. Sammenbindingen af portal og førstesalsvinduet er et almindeligt motiv i nyklassicismen.
Bygningen står nu igen med de smukke gule tegl og markante dekorationer ved vinduer og dør efter at facaden stueetage i en periode i 1900’tallet var næsten dækket af forretningers skiltning. Den Schultzske Gård har tidligere været en større 4-længet gård af anseelige dimensioner, nu er sidehuse og baghus er for længst væk.
Kilder: Ejvind Draiby : En bevaringsplan og registrant. 1976. - Agerbæk, Kirsten : Klassicisme i Sydvestjylland : bygmestrene Peder Frisvad og Mikkel Stobberup / udgivet af Foreningen til gamle Bygningers Bevaring. - Arkitektens Forlag, 1970


Mikkel Stobberup (1761-1844) Michal Sørensen Stobberup var født 1761 i Løsning ved Horsens og døde i 1844 i Varde. Han blev udlært som murer, og i 1788 fæstede han Rosengård i Varde Landsogn under godsejeren Andreas Charles Teilmann på Nørholm. Michal Stobberup overtog ikke blot fæstegården fra bygmester Peter Frisvad (1748-1787) og arbejdet som bygmester, han blev også gift med Frisvads enke.
I 1794 løste Mikkel – som han kaldtes – Stobberup borgerskab som bygmester i Varde, hvor han i de følgende årtier udfoldede stor aktivitet. Blandt de bygninger, der tilskrives Stobberup er Den Schultzske Gård og det fine empire-anlæg på gården Gellerupholm. Også sidefløjene på Sct. Jacobi Kirke og en del af de genopbyggede huse efter branden i 1821 tilskrives ham.

Bygningerne viser, at Stobberup havde en sikker fornemmelse for sin tids arkitektoniske idealer. Han har været med til at præge byggeskikken i både Varde og oplandet i denne klassiske retning.
Kilder: Agerbæk, Kirsten : Klassicisme i Sydvestjylland : bygmestrene Peder Frisvad og Mikkel Stobberup / udgivet af Foreningen til gamle Bygningers Bevaring. - Arkitektens Forlag, 1970. – Gert Bech-Nielsen : Varde kommuneatlas. 1992.