Den Rosenvinske Gård

Intro

Gården er opført efter den store bybrand i 1797. xxx

Gården er et af de huse, som bygmester Jakob Encke opførte i byen efter storbranden i 1797. Oventil er huset afsluttet med en frontispice og en taggesims belagt med vingetegl. Denne gesims er typisk for Jakob Enckes huse. I 1812 afsluttedes byggeriet med sidebygninger mod Kongegade og Mellemgade. Ejeren var Peder Andersen, der tog tilnavnet Rosenvin – heraf ejendommens navn.

Grunden havde før branden rummet to bindingsværkshuse, som før reformationen tilhørte kirken.