Den Plessenske skole
Intro

Skolen er opført i 1731 og i 1807 blev der opført et udhus. Carl Adolf von Plessen var blandt de godsejere der i begyndelsen af 1700-årene, der byggede skoler på deres godser.