Den Palludanske Gård i Varde


Den Palludan'ske Gård. Gårsiden. Foto: Th. Nielsen.


Den Palludan'ske Gård. Facade. Foto: on-foto.


Den Palludan'ske Gård. Gårdsiden. Foto: Preben Palle.


Den Palludan'ske Gård. Facaden. Foto: Preben Palle.


Den Palludan'ske Gård. Hoveddør i facaden. Foto: Preben Palle.


Den Palludan'ske Gård. Dør i gårdside. Foto: Preben Palle.


Den Palludan'ske Gård. Før ombygningen i 1888. Foto: Th. Nielsen.

Intro

På hjørnet af Vestergade og Grydergade ligger Den Palludanske Gård opført i 1800-tallets slutning i karakteristisk Varde-klassicisme med kraftige, hvidkalkede detaljer.

Den Palludanske Gård Bygningerne har et efter Varde-forhold meget stort omfang, dels ligger hovedbygningen ud mod Vestergade, dels strækker bygningerne sig langt ned ad Grydergade og optager det meste af den østlige side af denne gade, og inde i gården omsluttes denne af stor pakhuse.
Forhuset mod Vestergade nedbrændte i 1821. Det var da kun en én-etages bygning, men den blev genopført af købmand Niels Lassen som én lang, grundmuret længe i to etager med en tre-fags gavlkvist ud mod Vestergade. Denne bygning ud imod Vestergade var opført i karakteristisk Varde-klassicisme med kraftige, hvidkalkede enkeltheder, og da Niels Lassens svigersøn, J. W. Palludan, i 1888 lod hovedbygningen ud mod Vestergade ombygge, beholdt han midtrisalitpartiet og gavlkvisten over tre fag.
Ud mod gården ser man endnu over stueetagens vinduer den oprindelige hovedgesims, som er bevaret der. I slutningen af 1800-tallet opførtes de store pakhuse gården rundt, eventuelt rummende rester af tidligere sidehuse.
Kilde: Ejvind Draiby : Bevaringsplan og registrant : Varde. 1976.


Købmandsgårdens historie I 1682 tilhørte gården Jens Jepsen Koldtoft. I 1750 fik Christen Frøsig skøde på den. Hans enke skødede gården til sin søn, Hans Matthiassen Borch, i 1760. Næste ejer var købmand Niels Thorsen, som ejede gården 1796 til 1817. Under den næste ejer, købmand Niels Lassen, brændte gården i 1821. Den genopførtes i én etage med høj gavlkvist. I 1839 blev gården købt af konsul Knud Christensen, der i 1859 solgte den til sin svigersøn, J. W. Palludan, der fik gården ombygget til to etager. Palludans svigersøn, J. F. Lasson ejede gården 1893-1954. Kilder: Carl Lindberg Nielsen : Varde Bys historie. 1942. - Ole Nørskov Nielsen : I lang og tro tjeneste . I: Lokalhistoriske meddelelser / Udgivet af Varde Lokalhistoriske Forening. - 2003. - Nr. 1 (2003). - s. 1-20.