Den Kampmannske Gård


Den Kampmannske Gård i Varde. Den Kampmannske Gård 15. maj 2009


Tavle (Den Kampmannske Gård i Varde). Mindetavlen over Hack Kampmann og hustru Henriette Emilie Kampmann. 1800


Storegade og Den Kampmannske Gård . Storegade i Varde som den så ud før udvidelsen af vejen.

Intro

Den Kampmannske Gård på hjørnet af Storegade og Kræmmergade er en af Vardes imposante og smukkeste bygninger. Bygningen er en yderst central del af bybilledet og er en af de bygninger, som byens besøgende næppe undgår at få øje på. Købmandsgården blev opført kort efter byens brand i 1779...

Den Kampmannske Gård på hjørnet af Storegade og Kræmmergade er en af Vardes imposante og smukkeste bygninger. Bygningen er en yderst central del af bybilledet og er en af de bygninger, som byens besøgende næppe undgår at få øje på. Købmandsgården blev opført kort efter byens brand i 1779. Sandstenspladen over portalen siger: Ex cinere redidivus 1781 (af asken genfødt). I 1797 overtog Hack Kampmann huset og fik forhuset bygget om af bygmester Mikkel Stobberup. Den Kampmannske Gård er en fin repræsentant for den såkaldte Varde-klassicisme. En betegnelse, der især dækker Mikkel Stobberups byggestil, men som også kendes fra den nærliggende Gellerupholm, samt Den Schultzske Gård og Sillasens Hus. De to sidstnævnte hører sammen med Den Kampmannske gård til købstadens mest karakteristiske bygninger. En indskriftstavle i det endnu bevarede gårdrum bærer i øvrigt Hack Kampmanns og hustrus navnetræk samt årstallet 1800. Huset indholder desuden et smukt velbevaret trapperum, der formentlig ikke har ændret sig meget i løbet af de sidste 200 år. Alt i alt må man sige, at huset blev genfødt af asken med stil. I 2004 var Den Kampmannske Gård i øvrigt motiv på et dansk frimærke som en del af en serie om danske boliger gennem tiden. ''Fru Kampmanns ånd leverer dårligt nyt'' Studehandler og kammerråd Hack Kampmann har lagt navn til Den Kampmannske Gård. Familien stammede antageligt fra Holsten, men driftighed og ægteskab havde ført dem nordpå. I første omgang gik turen til herregården Sneumgård øst for Esbjerg. Hack Kampmann overtog siden købmandsgården i Varde og indrettede både brænderi til brændevin og fedestald. Han drev fedestalden som en del af studebedrift på Sneumgård. Familien blev boende en tid ved Esbjerg, før de flyttede til Varde. Her døde Hack Kampmann døde i 1807. Året efter døde også hans hustru Henriette Emilie, og da fik den stilfulde Kampmannske Gård sin hvide dame. Spøgelset viser sig med mellemrum og varsler dårligt nyt for den, der møder hende.