Den Gamle Købmandsgård


Den Gamle Købmandsgård
Intro

Nørregade 2 kaldes stadig Den Gamle Købmandsgård efter den seneste købmand i ejendommen. Tidligere var den kendt som Konsul Husteds Gård, og den har fungeret som købmandsgård fra 1793 til 1995, hvor den sidste købmand lukkede, se skiltene ved døren. Der er i dag indrettet kontorer i bygningen.

På museet findes flere gamle og meget detaljerede akvareller af ringkøbingmaleren Jesper Kierkegaard, som viser noget af det liv, der udfoldede sig her i 1800-tallet. Læs mere på Ringkøbing Bevaringsforenings hjemmeside: [https://www.bevaringsforeningen.dk/ringkobing/huse-i-ringkobing/noerregade/noerregade-2/ Nørregade 2 | Ringkøbing Bevaringsforening (bevaringsforeningen.dk)]

''Publiceret''