Den Gamle Gaard - Holkegade 1


Den lille pavillon i haven til Den Gamle Gård er bygget omkring 1800 af Barbara Hempel, enke efter købmanden Jørgen Ploug.


Billede fra indvielsen af museet i Den Gamle Gård 1932.


Den Gamle Gård.


Den gamle gård fra omkring 1720 med senere tilbygninger.

Intro

”Den Gamle Gaard” i Holkegade er en meget velbevaret købmandsgård fra begyndelsen af 1700-tallet. Den er formentlig opført for tolder Peder Halck, der kom til Faaborg i 1719.

Forhuset har en ret høj sokkel, og herover er der bindingsværk, afbrudt af den fremspringende karnapopbygning i to stokværk.

Tolder Peder Halck giftede sig med borgmesterens datter, og formentlig kort tid herefter har han begyndt opførelsen af gården i Holkegade. Han døde allerede i 1725, men han enke blev boende på gården i en del år. Fra 1760erne havde købmand Christen Erreboe den, og i 1797 erhvervedes den af en af byens mest fremtrædende købmænd, nemlig Jørgen Ploug. Han døde imidlertid kun tre år efter indflytningen, så det blev hans enke, Barbara Hempel, der boede i ejendommen. Hun stod for opførelsen af det lille lysthus, der blev opført nede i haven, og som i dag ligger lige ud til havnen.
Frem til begyndelsen af 1900-tallet var gården ejet af forskellige driftige købmænd. Fra 1903 var Slagtermester Asmus Reimers ejer, og der blev indrettet slagteriudsalg ud til Holkegade.

I forbindelse med Faaborg bys 700-års jubilæum i 1929 blev der indrettet nogle historiske stuer i et hus på Østergade. Dette dannede grobund for tanken om at stifte et lokalhistorisk museum i Faaborg. Da der på dette tidspunkt også var tale om at rive Den gamle Gård ned, blev den i stedet købt og istandsat ved hjælp af fondsmidler. Allerede i 1932 indviede man museum her. I 1993 erhvervede museet naboejendommen, Holkegade 3.

Den gamle Gård er velbevaret i det ydre, men også i det indre. I Salen, husets største rum, er vægpanelerne dekoreret med originale rokoko dekorationer fra midten af 1700-tallet, og på 1. sal findes en fin empiredekoration og møbler og malerier fra samme tid.