Den Brune Kødby


Den Brune Kødby gade. Den Brune Kødby åbnede i 1879 og skulle afløse byens mange uhumske slagterboder


Den Brune Kødby. Den Brune Kødby blev opført i 1879 for at øge folkesundheden og hygiejne

Intro

I 1870 købte Københavns Kommune ejendommen Enighedsværn ved jernbanelegemet. Her, ved byens første gasværk, begyndte bystyret at bygge et kvægtorv. Det skulle afløse byens mange uhumske slagteboder. Den Brune Kødby blev tegnet af Hans J. Holm og åbnede i 1879...

I 1870 købte Københavns Kommune ejendommen Enighedsværn ved jernbanelegemet. Her, ved byens første gasværk, begyndte bystyret at bygge et kvægtorv. Det skulle afløse byens mange uhumske slagteboder. Den Brune Kødby blev tegnet af Hans J. Holm og åbnede i 1879. Fra 1888 var det det eneste sted i København, hvor der måtte slagtes dyr. Handelen skete fra 1901 i ’Øksnehallen’, der i dag er fredet og et kendt kultursted. Men selv om Den Brune Kødby oprindeligt var et stort fremskridt for slagtehygiejnen, var den allerede i 1934 utidssvarende. Derfor blev Den Hvide Kødby opført i stedet. ''Døde dyr på Vesterbro'' Siden 1600-tallet har der været slagteboder ved Halmtorvet på Vesterbro i København. Faktisk lå der helt frem til slutningen af 1870erne små slagteboder overalt i byen. Efterhånden som byen blev industrialiseret, kom der med befolkningstæthed og koleraepidemier øget fokus på folkesundhed og hygiejne. Det var en af grundene til, at kommunen opførte Den Brune Kødby i 1879. Her samlede man den københavnske slagteribranche. I et effektivt maskineri blev kvæg via slagtehallen til bøffer i køledisken, under offentlig kontrol. Fra 1888 indførte Københavns Kommune ’slagtetvang’. Den indebar, at al privat slagtning blev forbudt og henvist til de offentlige slagtehuse på Kvægtorvet.