Den Brorsonske Mindesten på Varde gamle kirkegård


Brorson-mindet. Foto: Poul Vestergaard


Brorson stenen på Den gamle kirkegård. Foto: Poul Vestergaard


Brorsos-stenen på Den Gamle Kirkegård. Foto: Peter Sick.

Intro

Den Brosonske Mindesten På den gamle kirkegård syd for Sct. Jacobi kirke er rejst et minde om Brorson-familien i Varde

Mindepladernes tekster
Om biskoppens ældste, ulykkelige søn, den sindssyge Nicolai Brorson, står der: Minde af Nicolai Brorson, fød 1723 i Randrup Præstegaard; var fra sit 12te Aar Formedelst Svagelighed nødt til at blive i sit Værelse; død i Varde d. 27te Novbr. 1791. Indsvøbt i Nat din Sjæl ej her udviklet blev; hist over Stjerners Vej dit Liv begyndte. Om bispinden står der: Dit liv var Taalmod og usminket Dyd, din Løn i Lysets Hjem er himmelsk Fryd Om C.C.Brorson melder stenen, at han døde ”til utalliges dybe Sorg 1795 1te April” Ej Avind selv saas smile ved din Død, men Armods, Dyds og Venskabs Taare flød På den fjerde side er der en gravskrift for biskoppens svigersøn, Laurids Fogtman:
At fremme Brødres Gavn det var din Id dit Liv indviet var utrættet Flid


Den Brorsonske Mindesten
Sandsten Placering: Den Gamle Kirkegård vest for stien, der forbinder Kirkepladsen og Slotsgade
Mindesmærket er højt og sammensat af sokkel med søjle og mindeplader og øverst en mindre, skålformet skulptur. De fire mindeplader er tilegnet forskellige medlemmer af den Brorsonske familie i Varde.
Her mindes biskop og salmedigter Hans Adolf Brorsons enke og to af hans sønner. Brorsons søn C.C. Brorson (1745 – 1795) var sognepræst i Varde fra 1782 til sin død. En anden søn, Nicolai Brorson boede i Varde hos sin broder. Ifølge en af teksterne på mindestenen var han fra sit tolvte år indespærret på grund af svagelighed. - En datter, Cathrine Stenbæk Brorson var gift med byfoged Laurids Fogtman. Han er en af de få landskendte mænd, der har tilknytning til Varde.
Klide: C. Lindberg Nielsen : Varde bys historie, 1942. Side 304-305.